in

10 najvećih misterija u historiji čovječanstva: Nauka ovo nije mogla objasniti

6. Kryptos

Kryptos

Kodirana skulptura umjetnika Jima Sanborna, koja se nalazi na ulazu Sjedišta CIA-e u Virginiji.

Ironija jest u tome da ni CIA nije uspjela u potpunosti razbiti kod. Skulptura sadrži četiri natpisa od kojih su 3 riješena, a četvrti i dalje ostaje misterij.