10 tisuća dolara u novčanicama od 100 dolara i 10 tisuća dolara u novčanicama od 1 dolara (8/15)