Australija ima preko 30 nathodnika i mostova koji omogućuju crvenim račićima s Božićnog otoka da stignu do plaže kako bi se parili. (1/12)