“Broj moje narudžbe savršeno se uklopio u cijenu koju sam platio za hranu.” (10/15)