Cijelo vrijeme se javljaju likovi koji imaju samo jedan cilj. (9/12)