Čini se da su jedan dio klupe potpuno zaboravili… (9/15)