“Dok su se ostali psi igrali u parku, ovaj je čitao knjigu sa svojim vlasnikom.” (13/15)