Fotografija na kojoj se stara arhitektura susreće s novijom. (2/18)