„Igrala sam se skrivača sa svojom djecom i ovako sam pronašla kćer.” (10/15)