Jedino objašnjenje je da su blizanci koji se namjerno jednako oblače. (12/12)