Kip sada ima turban napravljen od osinjeg gnijezda. (6/15)