Konji mogu spavati dok stoje, no u duboki san mogu pasti tek kad legnu na pod. Isto to vrijedi za krave, žirafe, deve i zebre. (5/15)