“Kuhar mi je u restoranu dao ovu ružu koju je napravio od rezane kobasice i paprike.” (4/15)