Ljudske kreacije su privremene, priroda je vječna. (7/15)