Lubanja divlje svinje u usporedbi s odraslim vukom (16/18)