“Moj prijatelj posjeduje jaja dinosaura koje je jednom pronašao.” (6/15)