“Moja mama je mislila da se mobitel puni. Pogledajte malo bolje…” (3/10)