“Na koji način bih trebala stati u ovu haljinu?” (12/12)