“Na trenutak je uplašeno gledala kao da zna da je kriva. Nakon par sekundi je nastavila sa svojim nedjelima.” (6/15)