Nagib kruzera na kojem je ova kupaonica uzrokovao je da mlaz vode izgleda kao da se protivi gravitaciji. (13/15)