“Naš mačak Timmy je u duši zapravo jedan veliki štakor.” (8/15)