“Naš mali pas ima uho koje izgleda kao glava njegove još manje verzije.” (11/15)