“Naša kokoš je mjesec dana nosila okrugla jaja.” (5/15)