“Našao sam kalkulator koji je koristila moja baka.” (10/15)