“Naše kokoši nekad snesu jaja bez ljuske. Sadržaj bude samo u ‘vrećici’.” (1/15)