“Našla sam sebe u jednom berlinskom muzeju.” (10/15)