“Nečija krava je došla i zaspala na mojim nogama?? Sad se mogu pomaknuti jer će se probuditi.” (2/15)