Neke kante za smeće u Kopenhagenu namještene su tako da i biciklistima bude lakše baciti smeće. (14/15)