Netko je slikao prazan ured i dodao likove sa starih umjetničkih slika. (4/15)