Nije znala čime treba biti razočarana – odjećom koju je dobila ili svojim tijelom. (1/12)