Otac drži svog sina koji je svog oca čuo prvi put u životu. (4/12)