Ova aviokompanija se nije mogla odlučiti želi li u svojoj reklami likove iz videoigre ili prave ljude – pa su uzeli oboje. (9/14)