“Ova cijev zbog prelamanja svjetlosti na sjeni izgleda kao da joj fali dio.” (6/15)