Ovaj hidrant se nalazi u parku, a služi i kao mjesto na kojem psi mogu piti čistu vodu. (6/12)