“Ovaj poseban trenutak se nikad više neće ponoviti. Slikao sam ga na satu.” (12/15)