“Ovaj restoran nudi besplatan kanadski doručak. Dobijete tablete za bolove i vodu.” (13/15)