“Ovaj supermarket prodaje savršeno izrezanu rajčicu.” (9/15)