Ovdje je rampa za invalide direktno ugrađena u stepenice. (5/15)