“Ovo je bio trenutak kad sam shvatio da sam na istom letu na kojem je i njemačka kancelarka Angela Merkel.” (1/15)