Ovo je “drvena kemijska olovka koja je dobra zaštitu okoliša”. (13/15)