“Ovo je Goten, mačka zbog koje WC papir moramo skrivati u ormariću.” (12/15)