Ovo je psa trebalo spriječiti da griže sve živo i neživo. (12/12)