“Ovu fotku sam napravio tijekom noćne oluje. Cijelo vrijeme je sijevalo, izgledalo je kao da je dan.” (10/15)