“Pogledajte kakav je krumpirić dobila moja sestra.” (10/15)