“Pogledajte kako je nagurao namirnice u vrata hladnjaka.” (8/15)