Rekreirala je prabakin portret iz 1918. godine. (4/15)