“Šaht za kanalizaciju nije nešto što očekujete da ćete vidjeti u supermarketu.” (8/15)