“Stanodavac je odmah odgovorio kad sam mu poslao drugu sliku.” (9/15)