Strana ovog auta na sebi ima leteći tanjur iznad šume. (10/15)