“Susjed je rekao da će zvati policiju ako budemo pucali vatromet iza 23:00. Pripremili smo se za izazov!” (8/12)